Πολιτική Ακυρώσεων

  • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σε διάστημα μικρότερο των 40 ημερών απο την ημέρα άφιξη η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σε διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών απο την ημέρα άφιξη η προκαταβολή επιστρέφεται.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά την διάρκεια της διαμονής , ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου.
  • Η επιχείρησή μας δεσμεύεται σε κάθε περίπτωση, αν, από τα παραπάνω αναφερθέντα, εκ των υστέρων, δεν προκύψει ζημιά της επιχείρησης, το ποσό που έχει δοθεί ως ρήτρα θα επιστραφεί στον πελάτη.

Copyright © 2013 Akti Psarogannis | MH.T.E. 09.38K.12.2K.07695.0.0